ایرانی می دانی تفاوت نیاکان تو با دیگران در چیست؟!

در بناهای بزرگ دنیا مانند دیوار چین و اهرام ثلاثه کتیبه هایی یافت شده که این عبارات در آن حکاکی شده بود:اگر برده ای در هنگام کار آسیب دید او را گردن بزنید!

ولی در تخت جمشیده تو، در کتیبه ها مکشوف نوشته شده بود اگر کارگری (فرق کارگر با برده بسیار است) در هنگام کار در این بنا آسیب دید حکومت موظف است تا اخر عمر وسایل امرار معاش او را بدون هیچ منت و چشم داشتی پرداخت کند!

پس بر موسس این بنا کوروش کبیر درود فرست

/ 2 نظر / 33 بازدید
مریم غرغرو

اشکم در اومد [نگران] واقعا از کجا به کجا رسیدیم. [افسوس]