تک دلت را هرگز رو نکن.

 من دلـــم را صــابــون زدم به عـشـــق او

چـــرا چـشـمانـم می سـوزنــــد؟ …

 

از هم آغوشیِ

 تن ِ عریانِ احساسِ من و

 هوس ِ عاشـقی ِ تو

 روحــم

 آبسـتن ِ دردیسـت

گیر داده

میگوید ابستن شده ام

 تو پدر فرزندمی

 تو مسئولی

 تو (( این حرفش را سانسور میکنم ))

 باید عقدم کنی ..

 تنهایی را میگویم ..

که هیــــچ وقت

 زاده نمی شود !

 

این قاعده ی بازی است....
اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ...
باختنت حتمی است ...
مراقبِ آخرین جمله‌ی آخرین دیدار باشید ؛
دردش زیاد است!

 

هر روز برایت نامه می‌نویسم

 و تو ،

 همه را برگشت می‌زنی .

 سپاس‌گزارم

 هیچ‌کس تا به‌حال این‌همه نامه برایم نفرستاده بود!

 

شابلون نمیخواهد

کشیدن دردهای یک زن

کافیست سرسطر

بنویسی:

زنانگی!

 

سیب می خواهـــد دلــش ...
آنکه بی حساب عاشـــق است ...
امــا نمی داند ...!
کـــرم دارد روزگـــار مـا !


 

مــــرا به دیگــــری وا مگذار . . روزی می بینیــــمان . . تاب نـــمی آوری . . .

 

دست هایت که مال من باشد ...!

هیچکس..!

مرا..! دست کم نخواهد گرفت ..!
 

 


همین امروز باید خودم را گم کنم
بروم ثبت احوال و درخواست شناسنامه جدید کنم
فردا با مستعارم قرار بگذارم
که هیچ وقت بی قرارِ " من " نشود
باید بزنم زیرِ این "من "
و بعد بگردم دنبال " تو "
دنبالِ هر" تویی " غیر از " تو "

 

تو دنیا سه چیز صدا نداره (!)

مرگ فقیر ، ظلم غنی ، چوب خدا ...!

 بی شک

کپی رایت را


خدا رعایت کرد


وقتی


تو را

بی همتا آفرید . . .


 

 
به سادگیه خودم می خندم !!

 
عالمی تکان نخورد
 

امروز که دلم شکست
 

ناگوارترین حادثه ی عالم است.
 

شکستنه دله کسی
 

آن هنگام که می پنداشتم
 
چه ساده بودم

 

تـنــــــــــــــم، پـــــــــر از زخـــــــــــم هــائـیـسـت.....

کــــه قـــــراربـــــود وقـتـــــــــی بــــــزرگ شــدم،

یــــــــادم بـــره

 

 یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی باشه

اگه ۴تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه

کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

  

اعتقادات هر کسی‌ مثل مسواکه ،

 خواهشا تو حلق بقیه نکنین !

 میلـیون مـیلیون تُـن صدا وجـــــود داره…!
 ولــــــی فقـــــط و فقــــط ..
 یـــــکی شه که وقتـــــی مــــی شنوی ..
 دیــــــونه مـــی شــی …

 

 پــــلاک
کوچـــه ، حـــتــــی آدرس
خانـــــه ام را عـــــوض کــرده ام
چه فایــــده ،
یــــاد تــــــــــــــو
در پــــرت تــــرین خیـــابـــان های
این شـــهــــر هـــم مـــــرا به راحــتــی
پـــیــــدا می کـــنـــد��

 

آدامسمو با اون همـه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم
تو که جای خود داری
 
 

همیشه جسد اونهایی که میگن برات میمیرم

توی آغوش دیگران پیدا میشه !!!

 

 قول بده اگر یک روز

خیلی اتفاقی

نگاهمان به هم افتاد،

با هم گره اش را کور کنیم

باشد!؟

 

انـقـضای خــاص بــودنـت بـه پـایـان رسـیـد...

دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـم

گـنـاه اســت!!

چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها ...

 

 
اشـتباه من بود

کسی را پاشویه می کردم که

در '' تـب '' دیگری می سوخــت...!خدایا یک مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار . . .
خسته ام ،
یا طلبم را بده ؛
یا طلبت را بگیر . . . !

یه وقتایی
وقتی میگن ” شب خوش ” ؛ ینی نذار با این حالم بخوابم . . .
این و بفهمین . . .

 

زیباست یادت ....

ببین اگر خودت بودی چه غوغایی می کردی!!

 


دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم

منو به جایی رسوند که حالا ،

تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم:

عاشقمی؟!! خب به درک...!!


در خواب مــن

دست دیگری را نگیـــــر !!

حرمـت نگه دار لعنتــــــــی ... !!

 

گفــتی " خـودت را جـای مـن بگـذار " ...

گـذاشـتم ... می بیـــنی ... ! امّـــا نــرفتــه ام ...

 

 

آقایون..هممون باید یه حقیقت رو بپذیریم که زن ظریفه نه ضعیفه..!!ضعیف اون مردیه که یه ساعت نمیتونه چشم و دلش رو نگه داره...!!!

 
 
/ 1053 نظر / 53 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هستی ؟ بیام ...

قلبــــــــم کــه درد مــيـگيــرد لبخـــــند ميزنم ايـنـــ درد يــادگـــار تـوسـتـــــــ

هستی ؟ بیام ...

دلــــــــمــ فــرآموشــیـ میـ خوآهــد بلــکهــــ منجــر به فـــرامــوشیــ اَتـــ شــود...!!!

هستی ؟ بیام ...

دلـــــتــــنــــگــــــی پــــــیــــچـــیـــــــــده نــــــیــــســــــتــــــــ . . . ! یــــــکـــــــ دل . . . ! یــــــکـــــــ آســـــــمـــــان . . . ! یــــــکـــــــ بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هــــــــای تـــــــــرکـــــــ خـــــــورده . . . ! هــــــمـــــیـــــن

هستی ؟ بیام ...

دِلــــَــــم تــَــنـــگ شـُـــدِه...خـــــودِش کـــِــنــارَم هـَـســــت،اَمــــا... اَمـــــا دیــــگـِــه مــِــثــلِ قــَـبـــل دوســَــم نـــَـدارِه... دیـــــگــِــه مــِــثــلِ قــَـبــل بــَـراش مــُــهــِـم نـــیـــســتــَـم... دیـــــگــِــه حــَـرفام و کــــارام خـــوشــحـــالـِـش نـِـمـــیــکــُـنــِـه... دیــــگــِـه [شـــایـــَـد] بـــود و نــَـبـــودَم بــَـراش فــَــرقـــی نــَـدارِه.... یـــــاد گـِــرِفـــتــِـه چــِـجـــوری بـــا دِلـــتــَـنـــگـــیـــش کـِــنار بــیـــاد... عــیــبــی نــَـداره،خــــُــدا هـــَـســــت...! خــــُـــدا جـــــــــــون!خــــودِت هـــَـمـِـه چـــیـــو دُرُســـت کــُـن...

هستی ؟ بیام ...

منـــــــ فقط یکــــــ بلیتــــــ رفتــــــــــ می‌خواهمـــــــــ بی برگشتــــــــــــ !!! به سویـــــــــــ آغوشـــــــــــ تــــــ❤ــــــو ....... ❤ مخاطبــــــــــــــــ خاصـــــــــــ منـــــــ ❤

هستی ؟ بیام ...

گفــته بــوבے یــا تــو یــا هیچـــڪـس ولــے مــטּ ســاבه انگـــار فـــراموش ڪــرבه بــوבم ڪـﮧ ایــن روزهــا هیچـــڪـس هــم بـــراے פֿــوבش ڪـســے اســت ؛ ڪـســے مهـــمتــر از مــטּ . . .

هستی ؟ بیام ...

سخت است درک کردن دخــــ ـــــتري که غــ ـــم هايـــــ ـش را خودش ميـــ ــداند و دلش ... که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهايش را ميبينند ؛ که حســــ ــــــ ـــــرت ميـــــخورند ... بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ... بخاطر خنده هايـــــــ ــــــــ ــــش ... و هيــــــ ـــــــــ ــــــچکس جز همان دختـــــ ـــــر نميــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ... که چقدر ميـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ... از باخـــــــــ ــــــــتن ... از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بي حاصلش ... از يــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ... از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــي ...

هستی ؟ بیام ...

مــــن ... این روزهـــــا صدای ثانیــــه ثانیـــــه فرامــــوش شدنم را می شــــنوم....

هستی ؟ بیام ...

مــن از دلتــنــگے هــایــــم بــــراے کسـے میــنــویــســم ڪـﮧ حتـے یــڪبــار حتـے یـڪبــار دلــش بــرایــم تنــگــ نـشــد

هستی ؟ بیام ...

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر ، بی کسی هم عالمی دارد . . .