# عشق_و_احساس

عشق و احساس

دارم فکر می کنمــــــــ ــــــچقدر خوب می شـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــدنزدیک صورتم نفس می کشــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــیدیمی دانـــــــ ــــــ ... ادامه مطلب
/ 110 نظر / 118 بازدید